58 732 85 85
58 732 84 84
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kim Jesteśmy?

Spółka Casco Sp. z o.o. powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową obsługę Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w Polsce. Dostarczamy oprogramowanie, jako jedyni w kraju prowadzimy szkolenia organizacyjno-prawne dotyczące Kas, wydajemy książki, uruchomiliśmy portal tematyczny pkzp.com.pl oraz obecnie prowadzimy specjalistyczne biuro księgowe dla PKZP.

Na temat Kas wiemy w Polsce najwięcej.

Oferujemy

Innowacyjne rozwiązanie w zakresie prowadzenia obsługi księgowej PKZP, które może być wdrożone w każdej firmie.

 

Dlaczego warto wybrać usługę księgowości PKZP w CASCO


innowacyjna usługa dla firm - jako pierwsi wprowadzamy na rynek usługę prowadzenia PKZP dla firm odciążając je tym samym z obowiązku prowadzenia PKZP,

unikatowa obsługa klientów – do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, każdy Partner wymaga indywidualnego podejścia,

jasne i czytelne warunki współpracy – z każdym Partnerem zawieram indywidualną umowę na obsługę księgową Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, gdzie określamy pełen zakres usługi uwzględniając wszystkie potrzeby Partnera

zapewniamy poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo - serwery najwyższej jakości są gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych, nasz standard obsługi jest zgody z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

dostęp do nowoczesnych narzędzi bez konieczności wykupu licencji – prowadzenie księgowości PKZP skutkuje tym, że nasi Partnerzy zyskują dostęp do nowoczesnego systemu do obsługi PKZP bez konieczności ponoszenia wydatków na ich zakup czy aktualizację

bezpieczeństwo środków finansowych i pełna kontrola przepływów pieniężnych - nasza usługa jest całkowicie bezpieczna, gdyż my nie zarządzamy Państwa kontem bankowym i środkami finansowymi na nim zgromadzonymi, prowadzimy jedynie całą księgowość związaną z obsługą PKZP, przygotowujemy listy potrąceń wraz z paczką przelewów

oszczędność czasu i pieniędzy - przekazanie całości spraw związanych z PKZP specjalistycznej firmie zewnętrznej ma wpływ na redukcję kosztów administracyjnych i nakładów inwestycyjnych

gwarantujemy zgodność wszelkich operacji księgowych z sytuacją legislacyjną – na bieżąco kontrolujemy zmian w przepisach i automatycznie na nie reagujemy

Korzyści dla zakładu pracy

 • Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy,
 • Pełna przewidywalność i redukcja kosztów w zakresie prowadzenia PKZP (brak ukrytych kosztów),
 • Pełne dostosowanie naszych rozwiązań z zakresu świadczonych usług, terminów oraz raportów do struktury organizacyjnej PKZP,
 • Gwarancja terminowego przygotowywania dokumentacji,
 • Gwarancja całkowitej poufności przekazywanych i otrzymywanych danych,
 • Szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy merytorycznej, bez konieczności, zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Korzyści dla Zarządu

 • efektywny nadzór nad funkcjonowaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy,
 • stały dostęp do informacji na temat stanu kasy, zadłużeń członków itp.
 • możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w zakładzie pracy.

Korzyści dla członków PKZP

 • szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat PKZP w tym bieżące monitorowanie wysokości: wkładów, zadłużenia, rat oraz harmonogramu spłat,
 • możliwość przejrzenia historii swoich wpłat i wypłat wkładów, zaciągniętych i poręczonych pożyczek, dokonanych spłat rat i ich harmonogramu
 • dostęp do aktualnych informacji związanych z członkostwem w PKZP.

Usługa obejmuje:

pełną ewidencję: danych osobowych członków przynależących do PZKP, wysokości ich wkładów, poziomu zadłużenia, żyrowanych pożyczek wraz z historią wszystkich operacji finansowych,
elektroniczną rejestrację dokumentów, tj.: wnioski o udzielenie pożyczek, zgodę na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, podpisane umów o udzielenie pożyczki, deklaracji żyrowań, itp.,
kompleksową ewidencję pożyczek długoterminowych, uzupełniających i krótkoterminowych z uwzględnieniem kwoty pożyczek oraz harmonogramu spłaty z podziałem na ilość rat lub wysokość rat,
automatyczne generowanie comiesięcznych list potrąceń uwzględniających kwotę wkładów, raty pożyczki oraz ewentualnych dodatkowych potrąceń,
automatyczne księgowanie wypłaty pożyczki, sporządzanie w formie elektronicznej przelewów bankowych - zgodnych z listą potrąceń,
definiowanie grup dokumentów oraz wprowadzanie dokumentów i ich księgowanie, zamykania ksiąg rachunkowych i rozpoczynania pracy w kolejnym roku,
dostęp do systemu obsługującego PKZP dla wyznaczonych osób z firmy i umożliwienie im automatycznego generowania raportów dla poszczególnych pracowników jak i zestawień zbiorczych wg potrzeb, zestawienie operacji finansowych, potwierdzenie salda na dowolny dzień, zestawienia obrotów i sald wg. pracowników, analityka pracowników wg. dokumentów jaki i tych wymaganych ustawą o rachunkowości.

 


LOKALIZACJA

Casco Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

KONTAKT

+48 58 732 84 84
+48 58 732 85 85

INFORMACJE DODATKOWE

NIP 586-22- 82-602
REGON 221877812
KRS 0000461905


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana