Firma CASCO Sp. z o.o. specjalizuje się w informatycznej obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie funkcjonalnych systemów informatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii funkcjonujących na rynku IT.
Programy wspomagające prowadzenie  Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych  zostały stworzone przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi kasami, dzięki czemu mają bardzo zaawansowaną funkcjonalność i są jedynymi na rynku tak rozbudowanymi systemami.

Program PKZP dostępny jest w trzech wersjach, tj.:
PKZP  Silver – aplikacja jest  dostępna na pojedynczym stanowisku komputerowym lub
w sieci lokalnej. Wersja  Silver automatyzuje wszystkie procesy PKZP i jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy PKZP,  obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy.  Więcej...
PKZP Gold  – jest rozszerzeniem wersji Silver o aplikację  webową (zdalny dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową). System  skierowany jest dla kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji, które korzystają ze wspólnej bazy danych.  Więcej...
•  e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową,  zapewnia użytkownikowi możliwość korzystania z systemu z dowolnego miejsca, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym.  Dedykowany jest do kas, które chcą prowadzić PKZP z wykorzystaniem  Internetu i mieć pełną komunikację internetową.
Więcej...
Aktualna oferta - Tutaj >>>
Dostępność rozwiązania w trzech wersjach ma na celu jeszcze lepsze dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i możliwości Klienta.
Ponadto dla Klientów PKZP Silver oferujemy rozszerzenia systemu o Aplikację Internetową. Więcej...

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencja bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa Asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa jest bezterminowa, ale jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu; po tym okresie można ją zakończyć w  każdej chwili,  bez okresu wypowiedzenia.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

  • pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,  telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.),
  • pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
  • pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy),
  • aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu),
  • corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania I/2016 - 357str.),
  • 50% rabat na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez CASCO Sp. z o.o. szkolenia związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej  Kasy,
  • bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl.

Portal pkzp.com.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych  również do odwiedzenia naszego portalu związanym z funkcjonowaniem PKZP.  Strona PKZP powstała, aby realizować wizję innowacyjnej strony poświęconej zagadnieniom związanymi z Pracowniczymi Kasami Zapomogowo-Pożyczkowymi.
Specjalistyczna strona www.pkzp.com.pl jest przedsięwzięciem mającym na celu wspomaganie funkcjonujących Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w codziennej pracy. Tworzymy miejsce gdzie członkowie jak i zarządy PKZP będą mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami oraz korzystać z naszych badań oraz proponowanych rozwiązań.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana