OPROGRAMOWANIE PKZP FIRMY CASCO !!!

Działaj zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i prowadź Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w jednym z naszych systemów PKZP Silver, PKZP Gold lub e-PKZP – teraz wszystkie systemy w ramach licencji bezterminowej a ceny programów zaczynają się już od 199,00 zł netto, umowa asysty już od 15 zł netto/miesięcznie. Ponadto do każdej zakupionej licencji i podpisanej umowy asysty dodajemy za darmo  książkę pt.: Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe autorstwa K. Jankowiaka, J. Trzcińskiego, A. Kesslera.

Oferowany program dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych został stworzony przy ścisłej współpracy z funkcjonującymi Kasami, dzięki czemu ma bardzo zaawansowaną funkcjonalność i jest jedynym na rynku tak rozbudowanym systemem. System automatyzuje wszystkie procesy oraz umożliwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem w zakładzie pracy PKZP. Obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków Kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej Kasy. Daje możliwość uzyskania bieżącej informacji o liczbie członów, udzielonych pożyczkach, wniesionych wkładach i wysokości rat. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Nasza firma specjalizuje się w informatycznej obsłudze Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Głównym priorytetem naszej działalności jest tworzenie funkcjonalnych systemów informatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii funkcjonujących na rynku IT.

Program PKZP dostępny jest w trzech wersjach, tj.:

PKZP  Silver, PKZP Gold, e-PKZP - wersje z punktu prowadzenia kasy są takie same różni ich sposób dostępności do systemu.

- PKZP Silver jest to wersja, która jest instalowana na komputerze lub w sieci lokalnej (aplikacja desktopowa), licencja obejmuje wszystkie komputery w firmie/ placówce. System jest dostępny dla osób obsługujących PKZP tj.: księgowa i ewentualnie zarząd oraz komisja rewizyjna. Zobacz demo

- PKZP Gold - jest rozszerzeniem wersji PKZP Silver o aplikację internetową dla członków PKZP. Osoby prowadzące PKZP korzystają z programu jak w wersji Silver, ale dodatkowo wszyscy członkowie Kasy mają dostęp do swoich indywidualnych kont. Dzięki czemu każdy członek Kasy ma dostęp do aktualnego stanu swoich wkładów i pożyczek oraz historii związanej z członkostwem w Kasie, ponadto może bezpośrednio z programu składać wnioski przez Internet. System skierowany jest dla Kas, które mają potrzebę udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja Gold składa się z dwóch aplikacji - desktopowej i internetowej, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Zobacz demo

- e-PKZP jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia każdemu użytkownikowi (księgowa, zarząd, członkowie), możliwość korzystania z systemu z dowolnego komputera na świecie podłączonego do sieci Internet, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na każdym stanowisku roboczym. Dedykowany jest dla Kas, które chcą prowadzić PKZP z wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową. Zobacz demo

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie sprzedajemy w postaci Licencja bezterminowej na jego użytkowanie, czyli Licencja nie jest ograniczona czasowo tzn. że z oprogramowania można korzystać dożywotnio. W ramach licencji gwarantujemy Państwu bezbłędne działanie aplikacji w sposób i na systemach operacyjnych określonych w instrukcji obsługi przekazywanej przy zakupie oprogramowania.

Umowa asysty

Dbając o najwyższą jakość obsługi klienta, aby utrzymać wysoki komfort użytkowania oprogramowania proponujemy zawarcie Umowy Asysty (tj. opieki nad wdrożeniem i pomocy techniczno-merytorycznej w bieżącej pracy PKZP). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i jest wymagana przez pierwsze 12 miesięcy od chwili zakupu programu. Po tym okresie można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące.

W ramach Umowy Asysty otrzymujecie Państwo:

  1. pomoc przy wdrożeniu oraz wsparcie w dalszej pracy z programem, usługa jest świadczona od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00, telefonicznie oraz drogą elektroniczną: e-mailowo, poprzez Skype, zdalny pulpit itp.)
  2. pomoc techniczną (dotyczącą instalacji, konfiguracji, reinstalacji i pracy programu na nowych systemach, sieciach i sprzęcie komputerowym itd.)
  3. pomoc merytoryczną (dotyczącą strony księgowej i organizacyjnej Kasy)
  4. aktualizację oprogramowania (wszelkie modyfikacje w związku ze zmianami przepisów prawa oraz rozwojem funkcjonalnym i technologicznym systemu)
  5. corocznie aktualizowaną (merytorycznie i prawnie) książkę „Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe”- Kompendium wiedzy (obszerność wydania I/2016 - 357str.)
  6. 50% rabat na organizowane (corocznie w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce) przez CASCO Sp. z o.o. szkolenia związane z PKZP dla pracowników obsługi księgowej oraz dla Zarządu i Komisji rewizyjnej Kasy
  7. bezpłatne korzystanie z wszelkich materiałów prawno-organizacyjnych umieszczonych na www.pkzp.com.pl

Załącznik Nr1. Cennik oprogramowania

Program PKZP Silver (desktopowy - instalowany na komputerze)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 290,00 zł 209,00 zł 20,00 zł
od 21 do 50 990,00 zł 849,00 zł 25,00 zł
od 51 do 100 1490,00 zł 1149,00 zł 30,00 zł
od 101 do 200 1790,00 zł 1549,00 zł 35,00 zł
od 201 do 300 1990,00 zł 1749,00 zł 40,00 zł
od 301 do 500 2390,00 zł 2049,00 zł 45,00 zł
od 501 do 800 2590,00 zł 2299,00 zł 55,00 zł

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Program PKZP Gold (desktopowy + internetowy)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
do 20 390,00 zł 299,00 zł 25,00 zł
od 21 do 50 1190,00 zł 949,00 zł 30,00 zł
od 51 do 100 1690,00 zł 1249,00 zł 35,00 zł
od 101 do 200 1990,00 zł 1649,00 zł 40,00 zł
od 201 do 300 2290,00 zł 1949,00 zł 45,00 zł
od 301 do 500 2590,00 zł 2249,00 zł 50,00 zł
od 501 do 800 2790,00 zł 2499,00 zł 55,00 zł

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Program e-PKZP (internetowy)

Ilość członków PKZP Licencja
Cena regularna netto
Licencja
Cena promocyjna netto*
Umowa Asysty
Cena za m-c
Usługa hostingu
Cena netto za rok**
do 20 399,00 zł 329,00 zł 20,00 zł 50,00 zł
od 21 do 50 1399,00 zł 1049,00 zł 25,00 zł 100,00 zł
od 51 do 100 1899,00 zł 1349,00 zł 30,00 zł 150,00 zł
od 101 do 200 2199,00 zł 1849,00 zł 35,00 zł 250,00 zł
od 201 do 300 2399,00 zł 2149,00 zł 40,00 zł 300,00 zł
od 301 do 500 2699,00 zł 2349,00 zł 45,00 zł 350,00 zł
od 501 do 800 3099,00 zł 2699,00 zł 55,00 zł 500,00 zł

Dla Kas powyżej 800 członków oferta jest przygotowywana indywidualnie.

Wdrożenie oprogramowania

Ze względu na przyjazny interface użytkownika, wysoką ergonomiczność naszego oprogramowania, dostarczaną wraz z programem dokumentację oraz naszą bieżącą asystę - łatwe jest samodzielne opanowanie obsługi programu. Jednak na życzenie naszych Klientów możliwe jest przeprowadzenie indywidualnego wdrożenia oprogramowania w siedzibie Klienta lub zdalnie przy wykorzystaniu Skype. Program wdrożenia obejmuje wprowadzenie do pracy z systemem PKZP oraz omówienie podstawowych funkcji systemu. Koszt zdalnego szkolenia wynosi: 850,00 zł netto (spec. ds. wdrożeń), 1100,00 zł netto *(mgr inż. Informatyki).

*do szkolenia w siedzibie użytkownika należy doliczyć koszt dojazdu, który jest liczony jako podwójny iloczyn kilometrów (z Gdyni do siedziby Zamawiającego) i obowiązującej stawki za kilometr wg rozporządzenia.

Współpraca z innymi systemami

Nasze oprogramowanie może współpracować w zakresie wymiany danych (eksport/import) z systemami zewnętrznymi – jednak wszelkie szczegóły w zakresie wymiany danych są ustalane indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb oraz rodzaju systemu z jakim nasz program miałby współpracować.

  1. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
  2. *Cennik promocyjny jest ważny do 31 sierpnia 2020 roku.
  3. ** Usługa hostingu – jest płatna tylko w przypadku wyboru usługi hostingu na serwerach Casco. Przy wyborze hostingu na serwerach firmy Casco korzystanie z umowy asysty jest obligatoryjne dla klienta przez cały okres korzystania z hostingu. Dopuszczamy możliwość instalacji oprogramowania na serwerach Klienta.

Pobierz formularz zamówienia.


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana