Zakończyliśmy realizację szkoleń  pt.:  Prawne aspekty funkcjonowania oraz ochrona danych osobowych w Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych.

W szkoleniach uczestniczyli członkowie zarządu PKZP, księgowi oraz członkowie kas zarówno z  placówek budżetowych jak i z firm prywatnych.

Celem szkoleń było przedstawienie możliwości optymalizacji procesów charakterystycznych dla PKZP oraz przedstawienie procedur ochrony danych osobowych PKZP. Podczas szkoleń szczególną uwagę  poświęciliśmy na prawne aspekty funkcjonowania PKZP, kompetencję i odpowiedzialność organów PKZP, pokazaliśmy w jaki sposób unikać nieprawidłowości w dokumentacji. Ponadto Uczestnicy szkoleń  poznali jak powinna wyglądać dokumentacja spełniająca warunki ustawy o Ochronie danych osobowych oraz dowiedzieli się jakie dane są chronione i jak je przechowywać.

Szkolenia dla Uczestników były również okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania PKZP, często uczestniczy wspominali o problemach z finansowaniem działalności PKZP.

Zarówno merytoryczna jak też organizacyjna część szkoleń została oceniona bardzo wysoko.

Dziękujemy uczestnikom za liczny udział i zapraszamy na kolejne szkolenia.

   

linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana