Systemy na zamówienie - zakres usług

Oferta z zakresu produkcji Systemów na zamówienie jest dedykowana wszystkim podmiotom biznesowym i jest opracowywana na podstawie indywidualnych potrzeb Klientów.

Głównym priorytetem naszej oferty jest udzielanie pełnej i rzetelnej obsługi informatycznej, realizowanie projektów oraz dostarczanie rozwiązań IT, prowadzących do wzrostu skuteczności działań naszych Klientów.

Na każdym etapie realizacji projektu słuchamy naszych Klientów i priorytetem są dla nas efektywne relacje oraz podtrzymywanie długofalowej współpracy. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, gdyż  uważamy, że każde przedsięwzięcie charakteryzuje się inną specyfiką. Każdy nasz projekt tworzymy  razem z Klientem: jesteśmy elastyczni, służymy szeroką gamą usług oraz zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy rozwiążą każdy problem Klienta z dziedziny IT. Możemy podjąć się realizacji zarówno małych jak i dużych projektów.

W celach poglądowych przedstawiamy kilka wariantów współpracy:
1. Tworzenie oprogramowania dedykowanego – uwzględniającego indywidualne potrzeby Klientów, wykraczające poza typowe aplikacje funkcjonujące na rynku. Mamy doświadczenie w pisaniu oprogramowania dla edukacji oraz biznesu.
2. Wynajem doświadczonych programistów – głównie ma na celu pomoc w rozwoju istniejących projektach (optymalizacja kodu, eliminacja luk w zabezpieczeniach), jak i pomoc przy tworzeniu nowych projektach (dobór komponentów, stworzenie szablonu aplikacji).
3. Szkolenia połączone z warsztatami - obejmujące omówienie wybranych technologii. Dostosowane są do potrzeb i poziomu umiejętności uczestników, szkolenie połączone jest z warsztatami.
4. Audyt oprogramowania - dotyczący:
• zebrania podstawowych informacji na temat liczby osób zaangażowanych w proces wytwarzania oprogramowania i ich rolach, aktualnie stosowanej metodyki,
• poznania aktualnego procesu wytarzania oprogramowania i używanych narzędzi,
• przedstawienia propozycji metodyki dopasowanej do potrzeb i możliwości firmy,
• szkolenia z wybranej metodyki,
• audytu aplikacji ASP.NET,
• optymalizacji aplikacji ASP.NET.
5. Audyt aplikacji – obejmujący:
• przegląd kodu źródłowego,
• lokalizację problemów wydajnościowych,
• lokalizację problemów związanych z bezpieczeństwem,
• naprawę lub zaproponowanie rozwiązań,
• testy wydajnościowe i obciążeniowe aplikacji.
6. Optymalizacja aplikacji ASP.NET - dotyczy rozwiązywania problemów związanych z systemami, które:
• działają niestabilnie,
• zużywają duże zasoby sprzętowe,
• wolno działają,
• potrzebują optymalizacji wydajności na poziomie: bazy danych / aplikacji / klienta.

Specjalizujemy się w technologiach:
1. Microsoft .NET C# / ASP. NET
MVC / WinForms / WebForms
Telerik Kendo, DevExpress WinForms/XAF, XPO, Entity Framework , LINQ
Microsoft SQL Server / Microsoft IIS
2. Borland/Embarcadero Delphi
VCL, Indy, DevExpress, Firebird
JavaScript
jQuery/JQueryUI, Telerik Kendo, Ajax, JSON, Apache Cordova/Phonegap
3. PHP
Codeigniter, Apache, MySQL
4. JAVA
JSP/JSF, Richfaces, Web Services, Tomcat


linia oddzielająca
Copyright © 2019 Casco Sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone   |   Jesteśmy partnerem   Casco - partner PPNT  |    Jesteśmy uczestnikiem programu Firma z zasadami
w3c-html-css   |    Regulamin   |    Przejdź na górę
Prosimy o aktualizację przeglądarki - treść nieobsługiwana